UncategorizedBruk av oljepenger

Bruk av oljepenger

I gjennomsnitt utgjorde bruken av oljepenger pst. Statens gjennomsnittlige netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten var i . Bruken av oljepenger trappes dermed gradvis opp til et nivå som kan opprettholdes på lang sikt. I loven om Statens pensjonsfond fremgår det at statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten i sin helhet skal tilføres Statens pensjonsfond utland og at . Etter fire år med kraftig vekst i bruken av oljepenger , må bremsen på.

Finansminister Siv Jensen (Frp) varsler svakere vekst i bruken av oljepenger.

De høye oljeprisene vi nå opplever, gir staten ufattelige oljeinntekter og nasjonen rekordhøye overskudd i utenriksøkonomien. Flere og flere, både i det politiske miljøet og blant ansvarlige økonomer, har tatt til orde for at vi bør åpne for økt bruk av inntektene. Siden handlingsregelen ble innført, har sterkt vekst i fondskapitalen gitt rom for at hver sittende regjering har kunnet øke bruken av oljeinntekter betydelig. For det første gir lavere petroleumspriser mindre inntekter for staten.

For det andre er anslaget for forventet realavkastning justert . Regjeringen er avhengig av støtte fra Venstre og KrF for å få budsjettet gjennom i Stortinget. Smart bruk av oljepenger. De rødgrønne sin kritikk av oljepengebruk er misvisende.

Høyre vil ha en smartere bruk av oljepenger.

Denne tanken er ikke fulgt opp i det hele tatt. Oljefondet er nær doblet, handlingsregelen senket og . Relativt lav bruk og flere år med svært høy avkastning har gitt en oppsamlet, ubrukt avkastning på nesten . Samtidig blir det rom for å kutte bruken av oljepenger. Regelen innebærer at Stortinget ikke skal bruke mer oljepenger på statsbudsjettet enn det som tilsvarer den årlige avkastningen vi ved inngangen av året kan regne med å få fra SPU. Det er brukt mye mindre. I utgangspunktet betydde det at Stortinget ikke skulle bruke mer enn fire prosent av fondskapitalen for å skape balanse i . I den økonomiske politikken må vi uansett holde igjen på bruken av oljepenger.

Siv Jensen legger i dag fram et statsbudsjett hvor veksten i oljepengebruken er lavere enn på lenge. Men både bruken og veksten er fortsatt for høy. Nøkkeltallene Finansdepartementet kunngjorde torsdag morgen, viser at regjeringen har lagt seg litt under handlingsregelen på prosent for bruk av oljepenger. Ser vi på de mer langsiktige utfordringene vi står overfor med tanke på . Except where otherwise note this item’s . I disse budsjettider, er bruken av oljepenger i skuddet.

Alle økonomer og de fleste politikere advarer mot at det skal brukes for mye oljepenger. Personlig er jeg av en helt annen oppfatning. Handlingsregelen for bruk av oljepenger – for god til å være sann?

Categories: Uncategorized