UncategorizedBrenne trykkimpregnert materiale

Brenne trykkimpregnert materiale

Nå skal det vistnok være forbudt å gjenbruke gammelt impregnert avfall, noe jeg synes er rart da jeg tror den forurenser mest ved destruksjon. Uansett mener jeg at du knapt får bedre materialer mht hva de tåler av påvirkning fra jord m. Må nok inrømme at det har havnet noe gammel impr. Visste du at det ikke er lov å gjenbruke trykkimpregnert materiale ? I tider hvor det er mye fokus på gjenbruk og gjenvinning, bør du vite at det faktisk er forbudt å gjenbruke impregnert trevirke.

Det må heller ikke brennes , for både asken og gassen er svært giftlig. Sørg derfor for å levere inn til et godkjent . Privatpersoner skal ikke brenne kreosotbehandlet trevirke, verken innen- eller utendørs. Vi har kjøpt et lekeapparat til hjemmebruk som består av trykkimpregnert materiale. Kan jeg brenne det eller må det leveres til avfallsplass som det gamle?

Ved brenning av impregnert treverk dannes det giftige gasser og svært giftig aske. Tror du at alt laget av tre kan puttes i peisen? Impregnerte materialer er .

Når det forbrennes dannes blant annet giftige gasser som karbonmonoksid og nitrogenmonoksid. Vi vet at vi kan få utslipp inn i rommet . Det er ikke noe krav om å skifte ut eksisterende CCA- materialer , men når tiden er inne for å bytte dem ut, må avfallet spesialbehandles. Hvis du for eksempel bytter ut CCA-impregnerte terrassebor skal de leveres inn som farlig avfall. Gamle CCA- impregnert tre må du aldri brenne , uansett hvor gamle de . Har du eldre CCA- impregnert trevirke som du vil bli kvitt, skal disse leveres inn som farlig avfall.

Slikt materiale er impregnert med krom og arsen, og i følge Statens forurensningstilsyn utvikler de svært giftige gasser, støv og aske når de brennes. De må derfor hverken brennes på bål, i vanlig ovn eller i peis. Ikke brenn plast, husholdningsavfall, gummi, finérplater, farget papir, glanset papir, kull eller trekull, ifølge Håndbok for effektiv og miljøvennlig vedfyring av . Unngå også trykkimpregnert tre. Gammelt (trykk) impregnert trevirke kan inneholde CCA (kobber og verstingstoffene krom og arsen) og tjærestoffet kreosot. Kreosot inneholder kreftfremkallende stoffer og kan gi.

NB: CCA- impregnert trevirke må ikke brennes fordi både asken og røyken er svært giftig. Det kom ikke frem av artikkelen i avisen i går mht. Det er spesielt farlig når trykkimpregnert trevirke brennes på bål i naturen, eller i ovn.

Trykkimpregnert er fortsatt gratis å innlevere. Sistnevnte med aske i luften i hjemmet, .

Det var verst på Espevær, men også på Huglo anbefaler hun å rydde opp, siden plassen brukes til friluftsaktiviteter, også av barnefamilier. Det beste er dermed å kvitte seg med trykkimpregnert tre , restene fra den gamle hytta eller den malte båten på et avfallsdeponi isteden. Både private og bedrifter er uansett pliktige til å . Avfall som bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, plast, isolasjonsmateriale, farlig avfall og så videre skal ikke brennes på St. Men fordi vi ikke kan se forskjell på det gamle og det nye impregnerte treverket ( samme grønnfarge), må vi behandle alt som farlig avfall. Skal du kaste trykkimpregnert materiale , må du være oppmerksom på at materialene utvikler svært giftige gasser, støv og aske når de forbrennes.

Slikt trevirke må derfor ikke brennes på . Trevirke impregnert med. Eldre typer impregnering som CCA kan danne arsenikk som er rimelig giftig, så det kan være lurt å holde seg unna behandlet tre. Daglig leder i Retursamarbeidet LOOP, Marianne Holen, forteller at mange kaster miljøfarlig avfall på bålet når familie og venner samles til feiring.

Både dekk, impregnert eller behandlet treverk, tekstiler, plastmøbler, madrasser og gamle båter finner veien til bålet. Slik utnyttes energien uten at giftige avgasser slipper ut i naturen. Røyk og aske fra impregnert trevirke er giftig.

Generelt bør du bearbeide impregnert tre så lite som mulig. Kapping og boring går bra,. Alt virke som inneholder metaller bør ikke brennes , untatt i anlegg som er godtkjent for slikt avfall.

Categories: Uncategorized