UncategorizedBrenne impregnert treverk

Brenne impregnert treverk

Dette vil føre til utslipp av miljøfarlige kjemikalier Utdaterte opplysninger? Man fødes gammel, klok og tung, belastet av sin uerfaring. Man gror seg gradvis lett og ung ved . Regner forresten ikke med at det finnes annet enn lovlig impregnering i dag, selv om det fantes ved . Som du kanskje er kjent me skiller vi mellom to hovedtyper av impregnert treverk , og begge anses som farlig avfall.

Det må heller ikke brennes , for både asken og gassen er svært giftlig. Det er innført regler som begrenser både produksjon, import, omsetning og bruk av impregnert trevirke. Privatpersoner skal ikke brenne kreosotbehandlet trevirke, verken innen- eller utendørs. Men fordi vi ikke kan se forskjell på det gamle og det nye impregnerte treverket ( samme grønnfarge), må vi behandle alt som farlig avfall. Skal du kaste trykkimpregnert materiale, må du være oppmerksom på at materialene utvikler svært giftige gasser, støv og aske når de forbrennes.

Slikt trevirke må derfor ikke brennes på . Impregnert tre kan faktisk utvikle blåsyregasser ved forbrenning, og dette er meget giftig, sier Rene Christensen, konserndirektør Salg i Jøtul. Ovnsprodusenten anbefaler ved fra skogen for den tryggeste fyringen. Feierne er enige: – Moderne vedovner er ikke laget for å kunne brenne annet enn normal ved. Tror du at alt laget av tre kan puttes i peisen?

Impregnert trevirke og melke- og eggekartonger er eksempler på det du ikke skal brenne i peisen. Når det forbrennes dannes blant annet giftige gasser som karbonmonoksid og nitrogenmonoksid. Vi vet at vi kan få utslipp inn i rommet . Hvis du for eksempel bytter ut CCA-impregnerte terrassebor skal de leveres inn som farlig avfall. Brenner du slikt treverk, får du det kreftfremkallende stoffet arsen i lufta, forteller Thélin. Ikke brenn behandlet tre.

Gammelt (trykk) impregnert trevirke kan inneholde CCA (kobber og verstingstoffene krom og arsen) og tjærestoffet kreosot. Kreosot inneholder kreftfremkallende stoffer og kan gi. FOTO: Rolf Øhman, NTB scanpix PEISVARME: Unngå våt ved i ovnen, og tre med rester av lakk, maling og lim. Han anbefaler at man ikke brenner impregnerte trematerialer, at man pusser opp og hiver restene i peisen.

Det kom ikke frem av artikkelen i avisen i går mht. Det er spesielt farlig når trykkimpregnert trevirke brennes på bål i naturen, eller i ovn. Trykkimpregnert er fortsatt gratis å innlevere.

Sistnevnte med aske i luften i hjemmet, . Slik utnyttes energien uten at giftige avgasser slipper ut i naturen. Røyk og aske fra impregnert trevirke er giftig. Daglig leder i Retursamarbeidet LOOP, Marianne Holen, forteller at mange kaster miljøfarlig avfall på bålet når familie og venner samles til feiring. Både dekk, impregnert eller behandlet treverk , tekstiler, plastmøbler, madrasser og gamle båter finner veien til bålet. Arsen fra impregneringen omdannes til arsenikk som spres til såvel røyk som aske.

Men hvorfor skal du brenne det? Men dersom folk brenner mye trykkimpregnert trevirke eller trevirke med gammel maling, kan det forekomme så høye verdier av tungmetaller i det at du frarådes å rote rundt på. Det beste er dermed å kvitte seg med trykkimpregnert tre , restene fra den gamle hytta eller den malte båten på et avfallsdeponi isteden. En god del avfall inneholder miljøgifter, som sprer seg til luft, vann og jord både ved bålet og rundt omkring.

Når en brenner slikt treverk, vil både røyk og aske inneholde arsenikk. Jeg så i avisen at det var uhedig og brenne trykkimpregnert treverk , og det slo meg at kanskje det var noen her som visste mer enn meg selv om det her innpå. CCA- impregnert treverk inneholder arsen, krom og kobber. Jeg vet at noen planker er impregert med kreosot, som man selvfølgelig ikke skal brenne, men utifra hva jeg lærte på et resirkulerings senter er den . Kobber – og Royalimpregnert treverk skal leveres til godkjent, privat eller offentlig mottak.

Det kan forbrennes i forbrenningsanlegg for restavfall, og kommer ikke i kategorien farlig avfall. Kapp og rester fra nybygg vil i aller fleste tilfeller være kobber- .

Categories: Uncategorized