UncategorizedBrannbeskyttelse stål

Brannbeskyttelse stål

Dette bladet beskriver metoder og materialer for brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Anvisningene i bladet kan brukes til valg av metode og dimensjonering av brannbeskyttelsen. Det forutsettes at stålet er 1 utnyttet og at kritisk ståltemperatur er 5°C.

Mer nyansert beregning i hvert enkelt tilfelle kan gi . Brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner. Innkledning av søyler og bjelker av stål med.

Norgips Brannplate type F eller Norgips. Med spesielle bjelkebeslag og profiler utføres arbeidet hurtigere og lettere,- og dermed også mer . Isover FireProtect kan anvendes for brannsikring av bærende stålkon- struksjoner med brannmotstand fra Rog opp til R240. I de fleste bygg i dag benyttes stålkonstruksjoner som en del av bæresystemet, og stål må brannbeskyttes. En stålkonstruksjon som utsettes for brann vil få en temperaturstigning og den bærende evnen reduseres kraftig.

Derfor må stål brannbeskyttes i de aller fleste bygg. Er det tenkt på type brannbeskyttelse ? Det inneholder få komponenter og monteres uten kompliserte og dyre monteringshjelpemidler.

Selv om stål er mye brukt som byggemateriale har det dårlige branntekniske egenskaper når det utsettes for høye temperaturer. Stålets bærekapasitet halveres ved ca. C, en temperatur som oppstår allerede etter minutter ved en standard brannutvikling. Dersom stålkonstruksjonen brannbeskyttes med CONLIT vil en . CONLIT 3benyttes til brannisolering og brannsikring av bærende stålkonstruksjoner til brannklasse Rtil R180. Kan også benyttes til brannbeskyttelse av stålplatetak og betongkonstruksjoner.

Velg den aktuelle konstruksjon for brannbeskyttelse av stål. Når det er gjort, får du all den informasjonen du trenger om den valgte konstruksjonen. Hold også øye med de andre fanebladene i toppen som gir deg snarveier til produkter, branndokumentasjon og veiledninger som er relevante for den aktuelle konstruksjon. Ved å tenke passiv brannsikring fra tidlig i byggefasen . Av og til kan søyler i yttervegger beskyttes fra tre sider.

Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner. Glasroc F Firecase er et effektivt system for innkledning av bærende stålkonstruksjoner uten monteringsprofiler. Systemet finnes for brannbeskyttelse opp til 1minutter. Platen skrumonteres uten hjelpeprofiler.

Gipsbasert plate for effektiv branninnkledning av bærende stålkonstruksjoner. Platen har en slett overflate som i enkelte rom ikke krever overflatebehandling.

Betegnelse, Platekledning, Lengde mm. Varmen gjør at den ekspanderende malingen danner et skumlag, som isolerer varmeoverføringen fra brannen til stålet. Rudolf Hensel GmbH er en ledende spesialist på brannhemmende maling. Får å fastsette stålets kritiske temperatur er det nødvendig å vite utnyttelsen stålet har i brannsituasjonen.

Kritisk ståltemperatur er normalt fra 5°C og høyere. En del stålkonstruksjoner kan utføres uten brannbeskyttelse. Ubeskyttede stålkonstruksjoner kan vanligvis ikke oppnå høyere brannmotstand enn R15.

For å opprettholde stålets bæreevne i henhold til brannklasse er det nødvendig å brannbeskytte stålet. Stål er et ubrennbart materiale, men ved en brannpåkjenning vil det utvide seg og miste sin bæreevne. Tilstrekkelig tid til rømning og slokking er avgjørende faktorer for at liv ikke skal gå tapt. Testingen resulterte i godkjenning for bruk som brannbeskyttelse på bærende stålkonstruksjoner i bygg.

Din sikkerhet er vårt mål. Det er liten tvil om at det i vårt moderne samfunn . Brannhemmende fuger med Sikacryl-6Fire i gjennomføringer. ISOVER FireProtect Calc.

Categories: Uncategorized