UncategorizedBrannalarmkategori 2

Brannalarmkategori 2

Utgangspunktet er at boliger i blokkbebyggelse er definert til risikoklasse 4. Brannalarm – “en jungel av reguleringer og retningslinjer . Dette utløser krav om brannalarmanlegg. Indirekte betyr det at 1- etasjes bolig skal ha brannalarmkategori og 2-etasjer eller flere skal ha brannalarmkategori (heldekkende). Til dette kravet er det innført følgende unntak som . Akustiske signalgivere skal monteres i disse områdene.

Alarm utløst i fellesarealer varsler alle. Risikoklasse Antall etasjer brannalarmkategori. VTEK er minstekrav, men både PBL med tilhørende forskrifter og Brann- . Formålet med temaveiledningen.

Offentlige krav om brannalarmanlegg. Installering av brannalarmanlegg. Hvilke brannalarmkategori som skal benyttes i de forskjellige bygninger fremgår av §. For driftsbygninger med husdyrrom kan FGs ” Regler for automatiske brannalarmanlegg for gårdsbruk og gartnerier” legges til.

Kravene til selve prosjekteringen og.

VTEKfor brannalarmkategori og 2. Krav om anvendelse til overvåket område er harmonisert med krav iht. Utvendig overflate: D-sd( Ut2). Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider. Det er krav til merking av fluktveier og utganger.

Vindu: Annet: Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannstrategidokumentet. Den har ikke status som byggetegning. Sentralen er koplet til strømnettet og har et . Vedlikeholdsavtaletype: Arskontroll er utført i h. Med referanse til: VTEK 10. Detekterte områder er vurdert etter. I byggverk uten strømforsyning kan det benyttes batteridrevne røykvarslere.

Preaksepterte ytelser – leiligheter og boligbygninger 1. Utførelse skal være iht. Oppdragsleder hos Norconsult AS er Svein Ola Nygjelten. Automatisk slokkeanlegg.

Den branntekniske prosjekteringen er utført av Terje Hansen, og kvalitetssikret av Svein Ola Nygjelten. Svein Terje Tretli har vært vår kontaktperson hos Marion Eiendom AS.

Som du ser må du da ha brannalarm kategori men du vil se at valg av teknisk løsning også avhengig av rømningsveier og hvordan disse er merket. Et sentralt krav er at akustiske signalgivere plasseres slik at de gir 60dB i oppholdsom og soverom når .

Categories: Uncategorized