UncategorizedBorettslag regler støy

Borettslag regler støy

Kan borettslaget fritt velge tidsbegrensinger for oppussingsstøy ? I et borettslag bor man tett på hverandre, og beboernes tålegrense for støy kan variere. På hverdager er lovverket mer ullent. For villaområder kan kommunens politivedtekter være mer konkrete og blant annet inneholde klokkeslett for når støyen skal opphøre.

For borettslag er ofte vedtektene i borettslaget mer konkrete enn lovverket. Les også: Reglene som gir deg rett til å fjerne naboens trær.

Men bestemmelsene over forteller at man må bråke mindre på søndager og helligdager, tidlig på morgenen og jo lenger ut på kvelden man kommer. Egne regler i borettslag. Husk også at borettslag og sameier har egne regler for støy.

I tillegg setter borettslagsloven grenser for hva beboere kan gjøre. I den anledning følger det av borettslagsloven § 5-(1) at enhver andelshaver skal utnytte andelen og . Styret kan kaste ut beboere som bryter reglene. Det samme gjelder vedtak om vesentlige endringer av tomt eller bebyggelse, f. De kan også bestemme regler om støy og bruk av .

Vedtektene, Husordensreglene og det alminnelige lovverket regulerer en del av diskusjonene om hva er akseptabel støy og rundt disse reglene går det seg til en praksis etterhvert. Mange som bor sammen i et borettslag eller et sameie opplever støy. Hvor går grensen for hva man må akseptere? Når du flytter inn i et sameie eller et borettslag må man akseptere lyder fra de man bor sammen med.

Ofte finner man nærmere regler i husordensreglene og i kommunens politivedtekter. Sjenerende plenklipp Tradisjonelt sett har det vært vanlig å begrense støyende aktiviteter ved middagsti under Dagsrevyen og etter klokken åtte på hverdager, før kirketid søndager,. Diskusjoner mellom folk i samme borettslag av borettslagsloven og bor man i sameie, er det sameieloven som gjelder.

Pettersen er tilhenger av å starte med det gode, og understreker at støy ofte kan skyldes ubetenksomhet, eller at naboen ikke er klar over hvor godt hun høres. I Heggen borettslag på Lindeberg i Oslo sitter driftsleder Steinar Aarnes med nesten års spisskompetanse som formann, tillitsvalgt og ansatt for . Har noen kompiser som sliter med at naboene klager på støy om kveldene. Det er vel mer normalt å ha i en husleiekontrakt eller i borettslag – regler. I tillegg kan sameie eller borettslag opprette egne ordensregler , disse vil typisk si noe om når det skal være nattero, se Lov om eierseksjoner . Hvis du bor i borettslag eller sameie er det borettslagsloven eller eierseksjonsloven som gjelder.

Disse har stort sett like regler som naboloven og vurderingene er også stort sett de samme som for villastrøk. Borettslag eller sameie. Men du må forvente å høre mer til naboene i et leilighetskompleks enn i eneboliger eller . Gjennom forskrift om maskiner er det satt krav til støynivå for maskiner og ulike produkter til utendørs bruk (for eksempel gressklippere og andre motordrevne enn fornuft, hensyn og forståelse, eventuelt gjensidige avtaler naboene i mellom (for eksempel ordensregler i borettslag og sameier), som kan regulere støyen.

Gjør det selv: Vekk med dugg på rutene.

ProbleIsolerglasset er punktert, og årsaken kan være råte i bunnlista. Løsning: Vi skifter ruta og sjekker samtidig bunnlista. Mange borettslag og boligsameier har nedskrevne ordensregler som beboerne må overholde.

Vi pusser ikke opp, monterer bare møbler, og vi holder reglene i borettslaget for stilletid. Dette kan være regler for . Men jeg ville undersøkt reglene i borettslaget. Personlig ville jeg ikke klaget med mindre det var til veldig ulempe for oss, med voldsom støy eller plagsom søvn til oss eller barn.

Hvordan er reglene for nabovarsel og ro ved fest. Hvem klager jeg til når. Doktoronline – Forum forum. Temaoversikt › Åpent forum Bufret Lignende 22.

Det finnes sikkert noe i reglementet for deres borettslag om støy og oppussing. Jeg ringte tillitsvalgt i blokka som sa hun nettopp hadde sjekket ut det samme. De har lov å holde på til kl.

Så nå venter jeg på at . Dersom det er et borettslag med husordens regler , kan man også gå gjennom styret i borettslaget for å gjøre noe i fellesskap eller for å sette grenser for hva man kan gjøre i leilighetene eller regulere støyende aktiviteter. Når klagen ikke fører frem. Dersom du ikke når gjennom via de nevnte kanalene, kan du kontakte de . Har jeg grunnlag for å klage til borettslaget på grunn av dette, eller må jeg leve med det siden bråket skjer før kl.

Jeg vet man må finne seg i støy i borettslag , sameier og generelt bofellesskap av ulik type. Etter skal d være stille, fra – kan man bråke det er reglene jeg har i det borettslaget jeg bor i. En annen ide er å feks sende ut eller henge opp ett nabovarsel om at det i perioder vil være litt støy ifm oppussing. At han tar seg inn i din leilighet slik uten videre, er uakseptabelt. Du som flytter inn i et boligselskap må regne med at det kan være noe støy fra naboene.

Hva som er uakseptabel støy vil variere. Ofte vil husordensreglene gi veiledning, men også uten slike regler forstår man at det er forskjell på lyden av lekende barn i hverdagen og høylytt festing om natten i ukedagene.

Categories: Uncategorized