UncategorizedBeskjæring av trær bjørk

Beskjæring av trær bjørk

Det meste av rutinemessig beskjæring for å fjerne svake, syke eller døde greiner kan gjøres når som helst i løpet av året uten at det påvirker treet særlig. Som regel gir det best vekst og lukking av såret hvis beskjæringen skjer før vårens vekstbølge. Noen trær , som lønn eller bjørk , har en tendens til å . Nye greiner kan overta plassen til de som er borte på noen trær mens andre kan få eksplosiv vekst i toppen.

Vent med å beskjære disse.

Noen planter bør du imidlertid vente med. Rosene skal få vente omtrent til frostfaren er over. Den andre mulige faren er å skjære blødere, slik som plommetrær , bjørk og lignende for tidlig.

De bør få vente til det er lite vekst i planten, forklarer Ladstein ved Opplysningskontoret for . Der er det mye energi, som lukker kuttsåret raskere. Unngå å flikke av bark når du skjærer. Områder uten bark blir punkt hvor treet er mottakelig for råte, sier Lundetræ.

Men ikke alle trær behøver å beskjæres.

Store snitt i voksne trær fører lett til råte. For eksempel klarer en voksen bjørk seg stort sett selv. Det er fortsatt meter snø, mildværet og våren gjør nå sin inntreden. Er det noen som kan fortelle meg om det går ann å beskjære store bjørketrær nå?

Jeg skal kutte dem på midten. Beskjæring av trær og busker 3. Det er best å beskjære trær og busker om sommeren når planten raskere kan hele sårene etter greinsaksa. Derfor skal du bare beskjære trær og busker i hagen hvis det er en god grunn til det.

Det gjelder: bjørk , valnøtt, lønn, morbær, hjorttakstre, ekte kastanje, solbær, rips, vindrue og kiwi. Det skal ikke være store bjørka før den suger til seg 1liter vann om dagen. På samme måte som med en del andre busker og trær. Hensikten med beskjæring er oftest at vi ønsker og gi veksten en viss form eller størrelse, eller at vi vil at den skal gi oss større avling eller flere. Da kan du passe på og beskjære de vekster som er litt følsomme, for eksempel bjørk , lønn, valnøtt, agnbøk, vinranke og frukttrær som kirsebær og plomme.

Det er de trærne hvor sevjen drypper ut av det åpne såret dersom du klipper dem om våren. Bjørk , lønn og stenfrukt er blødere og skal beskjæres på sensommeren , så disse trærne kan du umiddelbart stryke av vinterlisten. Med stenfrukt menes plomme, kirsebær, morell. Andre trær og busker du kan vente .

Fruktbonde Einar Skjetnemark viser oss hvordan han gjør trær og busker klare for vår! De aller fleste beskjæringer for å fjerne svake, syke eller døde grener, kan utføres når som helst i løpet av året – med liten effekt på treet. Det beste for vekst og sårheling er om beskjæring skjer før våren.

Tid for beskjæring : Disse plantene skal du klippe nå. Vi forteller deg hvordan. Det eneste du kan gjøre er å småklippe på grener og holde det fint på den måten.

Bjørketrær som har blitt for store og må beskjæres kraftig blir aldri fine igjen dessverre. Noen vil nå kutte toppen av noen trær , dette er bjørk og et annet løvtre jeg ikke er siikker på. Eneste fornuftige beskjæring på bjørk er 5cm over bakken, påsto en gartner en gang. Noen løvtrær tåler beskjæring bedre enn andre, men de færreste tåler det på denne tiden av året. Bjørketrær må kun beskjæres når de ligger i full dvale, ellers blør de mye sevje.

De er sårbare ovenfor rotråte forårsaket av rotkjuke og andre soppsykdommer hvis de beskjæres for hardt. Vanlig bjørk trenes som et fjærformet tre eller en standard sentral leder med en klar stamme på meter. For å lage en flerstammet form . Frukttrær Eple- og pæretrær beskjæres nå. KLAR FOR BESKJÆRING : Gartner Per Kristiansen ved BoGrønt Rom Hagemiljø i Tønsberg gjør gjerne beskjæring av prydbusker, frukttrær og bærbusker når det begynner å bli behagelig utetemperatur på våren.

Mens steinfrukter som plomme og kirsebær gjerne kan vente til høsten eller tidligere ettervinter neste år. Som et barn med andre or må treet formes fra start av. Mange av trærne kan du egentlig beskjære hele året, unntatt blødetrær , som bjørk , lønn, valnøttre, som du skal ta på høsten, sier Pettersen. Trær som lind og for eksempel piltrær er lette å forme.

Verre er det å forme lønn og eik, sier Roger Bjørge. Selv om vinterbeskjæring er greiest fordi kroneformer er så tydelige uten bladverk, kan alt egentlig beskjæres allti med to unntak: 1) Aldri i april og mai. Bløderne ( bjørk , lønn og steinfrukttrær som kirsebær og morell) leger ikke sår fra vinterbeskjæring og skal derfor beskjæres samtidig som du høster .

Categories: Uncategorized