UncategorizedBekjempe kålmøll

Bekjempe kålmøll

Skandinaviske erfaringer tilsier at dersom man starter behandling tidlig, med det samme man finner kålmøll i åkeren, har man større mulighet til å stoppe angrepet før det oppstår en blanding av ulike generasjoner og utviklingsstadier som vanskeliggjør effektiv bekjempelse. Fordi kålmøll kommer inn fra utlandet kan den . Dette er ikke akkurat en seierherres historie om bekjempelse av kålmøll. Det meste sådde vi på ny under dekke av ulike slag.

Vi hadde mengder av møll!

Vi droppet foreløpig å ha i olje og bakepulver også, siden det er viktigst i bekjempelse av sopp). Ved å snu godt på bladverket og sørge for at hele planten blir våt, ser det ut som egg og larver drepes effektivt og at plantene nå tar seg opp igjen. Skadeomfanget er allikevel stort på det tidlige bladverket og . KIRSEBÆRBLADLUS: En av metodene du kan bekjempe bladlus me er å spyle bort insektene med en kraftig stråle fra hageslangen.

Alternativt kan du prøve å spraye dem med en blanding av vann, rapsolje, grønnsåpe, bakepulver og håndoppvaskmiddel. Sprøytemidler er også effektiv metode, men da . Dukene er effektive mot gulrotflue og kålflua, men er ikke effektive mot kålmøll.

Det finnes to typer Agrocover eller Wondermesh. I forhold til fiberduk er disse. Det er derfor viktig å ha gjort godt forarbeid slik at det er minst mulig ugress å bekjempe. Duken bør kun tas av i perioder med lite skadedyr og på tider av døgnet med . VIPS melder at kålmøll er observert i kålrotåker på Borkenes juni. Det er sannsynlig at den er å finne i Midt-Troms også.

Viktig å ikke fjerne insektduken for lenge ved radrensing i svermetida, blottlegg bare små områder av gangen. Radrensing bør skje etter kl 20. Blir grønnsakene og prydplantene dine spist opp av insekter og larver?

Her er tips om hvordan du kan bekjempe dem uten gift. Norge har, som vel bortimot det eneste landet, forbudt så å si all bruk av sprøytemidler mot insekter på grønnsaker og frukttrær. Det skaper store problemer for norske produsenter som skal leve av slik produksjon.

Når norske produsenter må legge ne skal vi altså kjøpe fra utlandet, og da vet vi ikke vet noe om hvilke og . Bekjempelse av disse skadedyrene kan ses under ett og blir behandlet i et eget avsnitt til slutt. Enkelte år kan kålmøll opptre i store mengder i deler av landet. I slike herjingsår kan kålmøll være et alvorlig skadedyr.

Det voksne kålmøllet er en liten sommerfugl. Kålmøll (Plutella xylostella). Vi ble imidlertid også invadert av kålmøll.

Oppal av kålplanter på den lokale landbruksskolen ble en skuffelse. De som prøvde kjemisk bekjempelse , . Derfor jobber forskere og dyrkere hardt for å finne nye og effektive metoder for å bekjempe kålfluene. Klingen forsker på bruk av nyttesopp til bekjempelse av skadedyr. Nyttesoppene finnes i naturen, enten på insekter som lever i jorda eller de som lever av planter.

Soppen infiserer og dreper insekter og. Plukk bort snegler, larver og. Beskytt plantene mot kålsommerfugler, kålmøll , gulrotflue og andre skadeinsekter ved å legge en fiberduk over dem. Bruk samplanting aktivt for å redusere . Det er viktig å bekjempe larvene som sit på undersida av blada, fær dei et opp heile planta.

Larvene og puppene er grøne og sigarforma. Det kan vere nødvendig å repetere behandlinga fleire gongar. Pyretroidene (Fastac, Karate og Sumi-Alpha) er effektive og godkjent i fôrrapsen.

Selv om larvene utvikler seg saktere og dårligere enn på kålvekster kan de gi betydelig skade på Lobularia. Vi anbefaler derfor kjemisk bekjempelse ved angrep. I herjingsår dukker de første voksne individene opp i slutten av mai. Kjemisk bekjempelse av kålmøll er . Konsekvensene av årets angrep er alt fra ødelagte avlinger til at . Det er kålmøll -invasjon i hele Europa, også Norge. Kjemper mot klokka: Må bekjempe kålmøllinvasjon.

Grønnsakbønder fortviler. Kamp mot møll: Ole Konrad Fløgstad blant sine 5tonn kål. Nå frykter han kålmølla. Ja, jeg tror kanskje du har rett.

Jeg plukket bort en slik larve for en uke siden, men har ikke sett flere karber, kun voksne fluer. Hvordan bekjemper man de?

Categories: Uncategorized