UncategorizedBehandlingsreiser til utlandet rikshospitalet

Behandlingsreiser til utlandet rikshospitalet

Legeerklæring ved søknad om behandlingsreise til utlandet for voksne med revmatisk inflammatorisk leddsykdom. When, where and how was the diagnosis made ? When and where was the last visit at a rheumatologist? Please enclose relevant . Alle felt må fylles ut for at søknaden skal bli behandlet.

Søknadsskjemaene kan fortsatt også hentes på det lokale trygdekontoret, i tillegg har de fleste hudleger skjemaene på sitt kontor.

Tilbudet om behandlingsreiser. Spesialist på behandlingsreiser til utlandet. Profesjonell opptrening og behandling. Hyggelig samvær og mange fine opplevelser. Rikshospitalet Helseforetakene.

Lider du av revmatisme, psoriasis eller senskader etter poliomyelitt? Behandlingsreiser til utlandet. Da kan du søke om å delta på rimelige behandlingsreiser på inntil én måned til Syden.

De utgjør cirka halvparten av alle som søker statsstøtte til behandlingsreiser. I tillegg til norske grupper, behandles cirka 1svenske pasienter ved senteret hvert år. Pasientene søker gjennom . Hjemmel: Fastsatt ved kgl. Ansatte Fokus på trening og . Din sykdom er ikke vurdert til å ha den utbredelse eller den sykdomsutvikling som gjør at du kan tilbys behandlingsreise, står det i slike avslagsbrev. Foto: Trine Dahl-Johansen.

Midlene fordeles mellom programmer og behandlingsinstitus- joner etter Stortingets forutsetninger. Voksne pasienter betaler en egenandel. Dei fleste behandlingane skjer i. De fleste behandlingene.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende. Tida varierer etter kva slags behandling du søkjer om. Seksjon for behandlingsreiser ,. Oslo universitetssykehus HF.

Besøksadresse: Forskningsveien Oslo. Tiden varierer etter hva slags behandling du søker om.

Categories: Uncategorized