UncategorizedBehandlingsreiser 2017

Behandlingsreiser 2017

Det er på dette skjemaet du takker ja eller nei til innvilget tur og dette må du sende inn til oss innen svarfristen. Egencia Helsereiser er vår reiseoperatør og kan kontaktes ved reisetekniske spørsmål. I tilsendte papirer ligger det ved et skjema fra dem. For at reisen skal kunne.

Ypperlig for revmatikere og andre som ønsker fysikalsk behandling.

Spesialist på behandlingsreiser til utlandet. Profesjonell opptrening og behandling. Hyggelig samvær og mange fine opplevelser. Hjemmel: Fastsatt ved kgl.

Det er sendt ut brev til alle som har fått vårtur til Balçova i Tyrkia om at behandlingsreisen er kansellert. Alle er satt på venteliste til Igalo, men der er det jo ikke nok plasser. Klimareiser er et tilbud til utvalgte diagnosegrupper om behandling i varmt og solrikt klima i tre eller fire uker.

Så var det bare å sende inn ny søknad til behandlingsreiser. Men om jeg får tur i år er ikke lett å vite. Nå er jeg sammen med ca.

Igalo i Montenegro, men det er jo ikke plass til alle oss der. Mer om behandlingsreiser. Samlet døgnkostnad inklusive flyreise, lønn til norsk . Behandlingsreiser til utlandet er et supplement til behandling i Norge, men er ingen rettighet. Hvert år sendes cirka 3. De utgjør cirka halvparten av alle som søker statsstøtte til behandlingsreiser.

Tilbudet gjennomføres ved Valle Marina, Gran Canaria, og er gratis for barn og ungdom. Ledsager i barnegruppen betaler en egenandel. Seksjonssjef Åse Lindrupsen kan . Statssekretær Erlandsen opplyste på møtet at et utkast til forskrift for dagens ordning vil bli sendt på høring etter . Oslo universitetssykehus vil ikke lenger sende pasienter på behandlingsreiser til Tyrkia.

Rådets tidligere behandling.

Sak om behandlingsreiser til utlandet ble foreslått av rådsmedlem Cecilie Daae og vignett ble behandlet i rådsmøtet 4. I drøftingen av vignetten ble det framhevet at det viktigste i saken er å utrede om tiltaket har tilstrekkelig helsemessig effekt forut for eventuelle . Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser). Vedlagt: Informasjon om Solidaritetsfondet og Solidaritetsfondet – refusjon for egenandel fysikalsk behandling Reuma-Sol, og Søknadskjema til begge solidaritetsfondene. Ta med rekvisisjon for .

Categories: Uncategorized