UncategorizedBehandlingsreiser 2017 søknadsfrist

Behandlingsreiser 2017 søknadsfrist

Pasientens søknad om behandlingsreise til utlandet for voksne med revmatisk inflammatorisk leddsykdom. Alle felt må fylles ut for at søknaden skal bli behandlet. Forskrift om behandlingsreiser til utlandet (klimareiser).

Søkes det om ledsager for pasienter i alderen til år, skal informasjon om behovet for ledsager følge vedlagt søknaden , jf. Ypperlig for revmatikere og andre som ønsker fysikalsk behandling. Spesialist på behandlingsreiser til utlandet.

Profesjonell opptrening og behandling. Hyggelig samvær og mange fine opplevelser. Klimareiser er et tilbud til utvalgte diagnosegrupper om behandling i varmt og solrikt klima i tre eller fire uker. Så var det bare å sende inn ny søknad til behandlingsreiser. Men om jeg får tur i år er ikke lett å vite.

Nå er jeg sammen med ca. Igalo i Montenegro, men det er jo ikke plass til alle oss der. En behandlingsreise innebærer et eller ukers behandlingsprogram i et varmt og solrikt klima.

Ledsager i barnegruppen betaler en egenandel. Dette betyr at det er ulike søknadsfrister og behandlingstidspunkt for de ulike gruppene. Etter oppholdet i utlandet sendes en medisinsk rapport om behandlingsreisen til innsøkende lege.

Behandlingstilbudet er tilpasset aldersgruppen og diagnosen. Dersom legen er spesialist, er det opp til denne å sende rapporten videre til fastlegen, noe som ikke skjer i alle tilfeller. Hvem får reise på behandlingsreiser ? Søknaden gjelder kun den person som søker for inntekt og utgifter. Det er verd å søke for de som ikke har høy inntekt eller mye penger på bok ☺ . Foreløpig har det blant pasienter med revmatisk sykdom kun vært utført studier av effekten av klimabehandling på dem som har inflammatorisk leddsykdom.

Slik sykdom er følgelig per i dag en forutsetning for at søknad om behandlingsreise til utlandet innvilges. Aktuelle diagnoser i Revmaprogrammet er . For voksne dekker det offentlige per i dag kun behandlingsreiser etter søknad for pasienter med revmatiske lidelser, psoriasis eller senskader etter poliomyelitt. Pasientene søker gjennom legene sine, før søknaden deres blir tatt opp til videre vurderinger her ved avdelingen for behandlingsreiser.

Det er ikke alle som egner seg til behandling i varmere strøk på grunn av andre diagnoser de kan ha. Av de som søker kan vi tilby rundt halvparten plass, sier Lindrupsen. Du finner dem på den siden som omhandler refusjonsområdet du vil søke på.

Helfos skjemaer er nå digitale.

På deres nettsider finner du mer informasjon om hvem som kan søke behandlingsreise , tidspunkter, søknadsskjema og . Vi har allerede kommet til oktober og det nærmer seg søknadsfristen for behandlingsreiser for barn og ungdom med kronisk lungesykdom og atopisk eksem for 1. Les mer i et eldre innlegg her. Vi er mange søkere, så det blir spennede å se om det er plass for lillebror denne gangen.

Categories: Uncategorized