UncategorizedBåtregler 2015

Båtregler 2015

Båtførerbevis Båtførerbeviset. Det finnes ingen aldersgrense for å kjøre båt. Men det er begrensninger på hva slags båter du får lov å kjøre både før og etter fylte år – og om du har båtførerbevis eller ikke.

Sjøfartsdirektoratet understreker i en melding i dag at kravet om å ha med seg egnet flyteutstyr til alle om bord fremdeles gjelder enhver fritidsbåt, uavhengig av lengde. Det nye påbudet om å ha på seg egnet flyteutstyr i fritidsbåter under åtte meter, er et tillegg til det eksisterende kravet. Reglene for å føre fritidsbåt er gitt i småbåtloven og i forskrifter til denne loven.

Kravene til båtfører er avhengig av båtens størrelse og fart. Komplett liste med promillegrenser i Norge og Europa. Husk å sjekk grensene før du kjører gjennom Europa. Dinside Stortinget vedtok i mars påbud om at alle i båter under åtte meter skal bruke flyteplagg. Men hvordan finne ut om båten er over eller under åtte meter?

Derfor bør du sjekke redningsvesten hvert år. Båtsesongen er i gang – og noe bør du tenke på der ute på bølgene blå. For noen er båtlivet en helårs syssel.

For andre er båtliv noe ramsalt godt som foregår bare i juni og juli. Vel – det er fort å glemme, men her er ti punkter du må . Motstand mot redningsvest-påbud. Påbudet om å bruke flytevest i fritidsbåter møter sterk motstand hos båtfolket, en drøy uke før vedtaket trer i kraft. Også blant politifolk og redningsfolk på sjøen, er skepsisen stor. Vestpåbudet er laget av skrivebordsfolk.

På sjøen kan du bruke både robåt, seilbåt og motorbåt. Dette er en allemannsrett. For kortere ti inntil timer, kan du dra båten opp på strandstrekning i utmark, men du må avtale med grunneieren, dersom du ønsker å ha båten fortøyd over tid. Du kan også bruke ringer og . Påbudet retter seg mot alle personer som oppholder seg utendørs i båten mens den er i fart. Lovendringen trer i kraft 1. Forskriften trer i kraft samme dag.

Miljøpartiet De Grønnes ene stemme sikrer flertall for et påbud om bruk av redningsvest i båt for både voksne og barn. Hva sier regelverket om fart til sjøs for fritidsbåter? Alle sjøfarende må følge eventuelle lokale fartsbegrensninger til sjøs – ikke bare fritidsbåter. Disse vil variere fra kommune til kommune (eventuelt fra sted til sted) – alt etter type farvann.

På land har vi trafikkregler.

Trafikkreglene på sjøen kalles sjøveisregler og de hjelper oss slik at vi ikke krasjer med andre båter. Når vi møter en båt som kommer rett mot oss, skal vi svinge ut til høyre. Utebliven vakthållning respektive bryggdagar debiteras enligt stämmobeslut. Sommar i Tyresö är lika med båtliv för många Tyresöbor.

Läs här om olika hastighetsgränser och var du får köra vattenskoter. Reglerna är till för att visa hänsyn för människors och naturs hälsa och säkerhet. Det som ER forskjellen på en rib og en vannscooter er at vannscooteren er et leketøy, mens en rib faktisk kan fungere som båt. Ja prøver og følge alle BÅT regler og bruke hue, men nei jeg krabber ikke forbi en liten øy midt på havet.

Har en eldre Tristan 77 stødig båt med høyt fribord. Enkelt sitteplass for personer. Båten er selvsagt ikke ce merket og finner heller ikke annen informasjon om maks antall personer. Allemannsretten tillater båtbruk i ferskvann -men motorferdselloven begrenser motorbruk, spesielt ihht.

Förbud mot toalettavfall från fritidsbåtar. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är K-märkta. Hela Sveriges sjöterritorium omfattas.

Läs om förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar.

Categories: Uncategorized