UncategorizedBasal sandfang

Basal sandfang

Sandfang bygges opp av kumelementer DN ≥ 650. For å sikre tilfredsstillende funksjon bør sandfangvolum minimum være m3. Kjegler med DN 4mannhull. Varenummer DN Beskrivelse. Pris gjelder bunnseksjon med innmontert overløpsrør IFS-dykker og kumring samt innmontert DN 160 .

Kjerneboring og pakning. SNITT A-A, SANDGANG MED GATERIST. Omfylling min 200mm pukk – mm. Fundament min 200mm pukk – mm. Høydeforskjell min inn-utløp = mm.

Hindrer faren for gjentetting av infiltrasjons- og steinmagasin. Ingen oppdriftsfare selv ved høy grunnvannstand.

Nødoverløp DN1til overvannsledning. Det er viktig at eventuell dykker har åpent lokk, slik at utlufting ikke hindres. Normalt ingen oppdriftsfare. BETONG KUMMER OG RINGER. Bunnseksjoner variable renneløp.

PP dykker 1og 2med frostoverløp. Infiltrasjonssandfang (bunnseksjon), Basal. Prisen gjelder bunnseksjonen med innmontert overløpsrør. Hvordan bør vi håndtere forurensninger fra veg i urbane områder fremover? Forurensningstilførsler fra veg og betydningen av å tømme sandfang.

Det er imidlertid gunstigere å ikke ha sandfang enn å ha sandfang som ikke tømmes nok. Blir normalt spesialprodusert i store dimensjoner. Ofte vil retningsavvik anordnes i kum. BS-Bekkeinntak leveres som standard med.

Montering av bekkeinntak med sandfang.

Kontroll av nivåer : (ikke utført). NIVÅ I SANDFANG OG OLJEUTSKILLER. Oppsamlings- tank oljenivå. Basal spissvender benyttes ved innløp. PP-dykker leveres i dimensjon 1og 200.

Categories: Uncategorized