UncategorizedBasal leggeanvisning

Basal leggeanvisning

Det er lagt inn ny informasjon med hensyn til montering, alle tabeller er oppdatert og brosjyren har fått ett ”visuelt løft” med tanke på tegninger og bilder. Korrekt montasje er avgjørende for funksjon og varighet. Leggeanvisning for rør og kummer i betong.

Veiledningsbrosjyre for bruk av rør og kummer av betong. Brosjyren er et pdf-dokument. Hvis du ikke får åpnet filen, må du installere .

Tekniske opplysninger i denne katalogen ivaretar de krav som stilles til FDV-dokumentasjon. Digitalt produktbibliotek. For å forenkle prosjekteringen med vann- og avløpsløsninger av betong . Merking av rør og kummer. Løfte- og monteringsutstyr. Geotekstil – grøftebunn – telesikring.

Fjellgrøft – utspissing – nedre fundament fundament. Forberedelse før montering av rør og kummer.

Kumelementer er utstyrt med løfteanker. BASAL og BASAL ig kan ikke skjøtes om hverandre. Her er oversikt og dokumentasjon på Førde sementvare sine VA produkt. Service- og vedlikeholdsinstruks. Betong, armering av kamstål.

Se BASAL leggeanvisning. Underlaget må være plant og stabilt og ha tilstrekkelig bæreevne. Ut fra forutsetningen i disse tilfellene burde skadene vært dramatiske, men det at betongrør er robuste og har stor styrke har hindret dette.

Lasting, lossing og transport av vannkum. All lasting og lossing skal utføres med Deha løfteutstyr eller tilsvarende levert fra kumprodusenten. Ved håndtering må man vise spesiell aktsomhet med eventuelt utstikkende rør. Maks overdekning (fra DN 600).

Denne merkingen må orienteres riktig (opp) ved legging. Korrugerte stålrør som skal brukes har krav til. Dette er et leggeverktøy som gjør legging betydelig mer . Massene bør komprimeres under legging, ihht.

Basal leggeanvisning , bl.

Categories: Uncategorized