UncategorizedAvviksrapport mal

Avviksrapport mal

Mal for avviksrapportering. Avviksrapport for Møre og Romsdal fylkeskommune. Avviksnr: Skal sendast til driftsansvarleg. Formål: Rapporten skal sikre at alle brot og moglege brot på sikringsrutinane blir registrert og behandla på forsvarleg måte. Klikk på linkene for å åpne skjemaene.

Beredskapsplan for Bygge- og vedlikeholdstjenesten.

Endret i tråd med resultat av årlig gjennomgang av HMS – arbeidet. Spørreskjema med skalaspørsmål og en god oppfølging. Denne malen benyttes når Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ber om å få tilsendt hendelsesrapport. Nkom vil gi oppgi tidsfrist for når rapporten skal være Nkom i hende. Alle bedrifter har internrutiner, og der blir ofte rutiner for avvik behandlet.

Når vi har oppdaget et avvik, . Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). Vedlegg – Konfigurasjonsbeskrivelse. KRISTIANSAND KOMMUNE – KRISTIANSAND EIENDOM.

Avviket gjelder: Beskrivelse: Dato: Navn: Forslag til utbedring: Dato: Navn: Godkjennelse av forslag til utbedring:. Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) skal gjennomføres minst annethvert år i samarbeid med USITs IT-sikkerhetssjef og jurister. Risikoelementer med uakseptabel høy risiko skal følges opp i risikohåndteringplanen, og denne skal utvides med nye risikoelementer hvis det identifiseres nye hendelser . Type avvik (sett kryss):.

Småskade (slag, spark, lugging etc). Bygningsmessige forhold. Nærmere beskrivelse: Melders forslag til evt. Utøvers eller utøvernes navn: Sted: Knapstad Skole.

Hvis annet ste oppgi sted: Dato og tidspunkt: Hendelsestype. Maktmisbruk ved offentlige kontor. Attføringsutvalget bydel Nordstrand (1) Avis- og TV-medier (1) avskjed av embetsmann (1) avslag ( 1) avvik (1) avviksrapport (1). AVVIKSRAPPORT MED KONSEKVENSANALYSE. MAL FOR BREV OM UTFØRT TILSYN NIVÅ NR.

Til ansvarlig kontrollerende. MINDRE VESENTLIGE FEIL OG MANGLER VED KONTROLLEN. Tiltak: (Gnr. Bnr. Fnr.

Adresse, Saksnr.) I medhold av plan- og bygningslovens §§ 25- 25-er det gjennomført . Mal , Kontrollrapport etter gjennomført uavhengig kontroll. Instrukser,sjekklister og maler for øvrige tjenesteleveranser________________________________________________. Foretaket har fortsatt kommunens tillit.

Det må imidlertid gjennomføres oppretting og forebygging av gjentakelse. Virksomhetsplan – Mal PDF document . Rapporter resultater fra gjennomgang av dokumentasjon og inspeksjon på byggeplassen. Underbygg avvik med dokumentasjon som fremgår av rapporten. Dette kan være foto og andre bevis.

Avtal frist for lukking av eventuelle avvik.

Categories: Uncategorized