UncategorizedAvviklingsbalanse

Avviklingsbalanse

Det er mye usikkerhet om reglene og rutinene ved avvikling av selskaper. Dette gjelder både de formelle reglene og de mer praktiske forholdene knyttet til bl. I denne artikkelen tar vi for oss praktiske forhold knyttet til frivillig avvikling av aksjeselskaper.

Selv om et aksjeselskap fravelger revisjon, må avviklingsbalanse og avviklingsoppgjør fortsatt revideres. Dette slås fast på nettstedet til Norske Autoriserte Regnskapsføreres Forening – narf.

Vi har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge. Starte og drive bedrift inneholder kvalitetssikret regelverksinformasjon fra på tvers av etatsgrenser, skrevet i klarspråk slik at vanlige mennesker og gründere skal kunne forstå hvilke plikter og rettigheter de har. Utkast til årets skattemelding som skal innleveres og forhåndsfastsettes. Bekreftelse fra avviklingsstyret på at det ikke er kreditorer som har meldt krav etter utløpet av kreditorfristen på uker etter siste kunngjøring.

Signert avviklingsbalanse (fortegnelse over eiendeler og gjeld). GF-vedtak for vedtak av avviklingsbalansen og . Avviklingsstyret må registrere en fortegnelse over selskapets eiendeler og sette opp en særskilt avviklingsbalanse , jf.

Vi bistår gjerne i forbindelse med avvikling av selskap, og utfører revisjon av avviklingsregnskapet etter kravene i aksjeloven. Som selskapets valgte revisor påtar vi . Avviklingsstyret skal videre varsle selskapets kreditorer, utarbeide en avviklingsbalanse , sørge for at selskapets forpliktelser dekkes, realisere selskapets eiendeler samt foreta utdeling av den gjenværende nettoformuen til aksjonærene. Ved generalforsamlingens godkjennelse av det endelige oppgjøret . Avviklingsstyret skal lage en fortegnelse over selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser, og gjøre opp en balanse med henblikk på avviklingen. Fortegnelsen og balansen skal i revidert stand legges ut på selskapets kontor til ettersyn for aksjeeierne. Gjenpart av balansen med revisors . Spørsmål: Skal avviklingsbalansen , fortegnelsen og avviklingsoppgjøret til et aksjeselskap som har valgt bort revisjon, likevel revideres?

Logg inn for å lese mer. Med tanke på et oppsett over en fortegnelse over selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser, er styret ikke kjent med at AS Levanger Tomteselskap har andre eiendeler eller rettigheter med økonomisk verdi utover det som fremgår av avviklingsbalansen. Styret er heller ikke kjent med at.

Det skal også utstedes kreditorvarsel. Kapittel inneholder reglene om selskapets stilling under avviklingen, reglene for avviklingsbalanse og utdeling til aksjonærene, ansvar for udekkede forpliktelser mv. Videre har lovens kapittel regler . Jeg bestiller ved min signatur produksjon av avviklingsdokumenter.

Jeg er inneforstått med at Firmahjelp sin tjeneste er produksjon av standardiserte dokumenter for avvikling , og ikke spesifikk rådgivning eller skreddersydde dokumenter.

Jeg er klar over at jeg selv må sørge for at avviklingsregnskap og avviklingsbalanse. I utredningen ble det foreslått at kravene til fortegnelse, avviklingsbalanse og avviklingsoppgjør i forbindelse med opphør og sletting av aksjeselskap skulle oppheves. Dermed ville også kravet om revisjon av avviklingsbalanse , fortegnelse og avviklingsoppgjør oppheves. Departementet har ikke foreslått å . Selskapet er svært lite og det er ingen andre eiendeler i balansen enn et mindre bankinnskudd.

Revisjon av avviklingsbalanse og avviklingsregnskap. Ta kontakt ved behov for ytterligere informasjon. Når kreditorfristen er ute, må avviklingsstyret lage en revidert avviklingsbalanse og sende den til Stiftelsestilsynet. Alle eiendeler skal gjøres om i penger så langt dette er nødvendig for å dekke stiftelsens forpliktelser.

Medlemmene i avviklingsstyret vil være personlig ansvarlige overfor alle kreditorene som . Regner med at regnskapsfører skal ha betalt for dette og, så jeg lurer på om jeg skal gjøre det selv, men er litt usikker på hva som skal med der og hvordan det skal . Utvalget foreslår en rekke forenklinger i regelverket for aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, som også anslås å kunne gi store samlede besparelser for næringslivet. Ved avvikling må et avviklingsstyre blant annet få utarbeidet en fortegnelse over selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser, samt en avviklingsbalanse. Revisor skal uttale seg om både fortegnelse og avviklingsbalanse , også for selskaper utenom revisjonsplikt. Foretaksregisteret følger opp og .

Categories: Uncategorized