UncategorizedAvstand sprinklerhoder

Avstand sprinklerhoder

AVSTAND MELLOM SPRINKLERE. Minste tillatte avstand mellom sprink-. For våtanlegg i fareklasse LH skal det maks være 5sprinklerhoder pr. Utløsningstemperatur skal være min.

C over høyeste romtemperatur.

Avstand fra ytterste sprinkelhode til nærmeste . Plassering av sprinklerhoder : Ett sprinklerhode dekker inntil m2. Maks avstand mellom sprinklerhoder er m. Denne anvisningen omhandler sprinkleranlegg for boliger. Anvisningen gjør rede for gjeldende regelverk.

Den informerer også om aktuelle systemer samt de viktigste forutsetningene for installering og drift. Generell betegnelse for det areal det enkelte sprinklerhode i et anlegg skal forsyne med slokkevann.

For slike systemer i de lavere risikoklassifiserte bygg, kan våtanlegg enkelt tabelldimensjoneres om ikke avstanden fra sprinkler – sentralen til hodene er for lang. NS har gode tabeller for slik dimensjonering. Våtanlegg med frostvæske.

Benyttes der kun en liten del av bygget har frostfare, maks sprinklerhoder eller . Risikoklassifisering og dimensjonering. Minimum avstand mellom sprinklerne. Når gjengestag benyttes skal det ikke være strammet til, slik at det berører røret. Ved bruk av sprinklerhoder med koniske gjenger er det svært viktig at monteringsanvisning fra leverandørene av sprinklerhoder og . Maksimalavstand fra vegger og skil-.

Respons- klassifisering. Deflektor til tak avstand (3) mm (in). Veiledningen inkluderer forhold som avstander mellom sprinklere, hensyn til takkonstruksjoner, plas- sering av sprinklere i spesielle rom og mye, mye mer.

Sprinkler temperatur- klassifisering. Det er derfor avgjørende at de som prosjekterer Bolig- sprinkler har betydelig erfaring og kompetanse på området. Boligsprinkler har blant annet til hensikt å redde liv.

Bruk alltid vernebriller og vernesko. Ikke bruk verktøy dersom du er søvnig på grunn av medisiner eller anstrengelse. Unngå lek i nærheten av utstyret, og hold tilskuere på sikker avstand fra utstyret. Finansnæringens Servicekontor. Alle eventuelle avvik fra den engelske originalversjonen er utilsiktet, og i slike tilfeller er det den engelske originalversjonen som er gjeldende.

Norsk redaksjonskomité:. Identifikasjons nummer (SIN). Henvis alltid til teknisk dataspesifika- sjon TFP7for “INSTALLATØR ADVAR-. SEL”, som gir advarsler.

Resultatene viste at vanntåkeanlegget kom best ut når det gjaldt overtenningskontroll, ved å være det slokkeanlegget som hurtigst senket temperaturen i forhold til tid. I forhold til slokking viste det seg at vanntåkeanlegget kom best ut. Da dette slokkeanlegget hadde lavest temperatur i rommet etter to . Ved forenklet prosjektering antas det at en avstand mellom byggverk på m eller mer i de fleste tilfeller vil gi tilstrekkelig sikkerhet mot.

Dimensjonering, installering og vedlikehold.

Categories: Uncategorized