UncategorizedAvstand fra gulv til vindu

Avstand fra gulv til vindu

Vi har litt ulik takhøyde i ulike rom, fra 1til 1i stua. Og KjellG, hva mener du er bra avstand mellom gulv og vindu ? Vi skal bygge enebolig med utleiedel i sokkeletasjen, og har fulgt reguleringsplan og TEKtil punkt og prikke. Allikevel setter byggteknisk i kommunen seg på bakbeina og forlanger at vinduene på soverommene i sokkeletasjen gjøres høyere.

De er i utgangspunktet store nok da de gir minst  . Ved bruk av brystning eller avskjerming kan det benyttes glass som ikke er klassifisert som personsikkerhetsrute.

En fastmontert benk under rømningsvinduet kan lette rømningen. Avstand fra gulv til vindu. Panelovnene kan derfor plasseres der man synes de passer best. Det er heller ikke nødvendig med så mange ovner.

I gamle hus var det mer trekk, og de hadde ikke varmekabler i gulvet. Stue, soverom, kjøkken og arbeidsrom skal etter forskriftene ha nok vindusflate for at de skal kunne godkjennes som oppholdsrom. I nyere hus kan det holde med noen . En kan også beregne krav for areal av vindu ut fra lysvinkel og solgang.

Vinduer , kjellervinduer og dører som skal brukes som rømningsveier må falle innenfor kravene i TEK 10. Teknisk forskrift krever sikkerhet ved brann. Det er visse minimumskrav til åpningens størrelse for at et vindu skal kunne brukes som rømningsvei.

Bytter man til et større vindu enn det som var der tidligere, må selve vindusåpningen gjøres større. Dersom dette innebærer at en stender eller flere må kappes, må nylosholt (bærebjelke) settes inn. Denne må gå til nestestender, og avstanden dit er gjerne cm. Dimensjonenpå losholten avhenger av lengden.

Gulv og vegger som utsettes for vann må være tette, og det må være sluk med fall i rommet. Hvis du har stort vindu , må du satse på badstuovn med vesentlig høyere effekt enn om du ikke har vindu. Det bør helst være rømningsvindu i alle soverom, og ellers i annethvert oppholdsrom. Rømningsvindu , unntatt i boenheter, må ha markeringsskilt.

Vinduer som skal brukes som rømningsveier må dessuten være lette å åpne uten bruk av spesialverktøy og være hensiktsmessig fordelt i lokalene. Innfelte bokser som monteres i føringssonene skal være minst tokammerbokser, og ved dører, vinduer og hjørner legges vertikale føringssoner. For vertikaler føringer til. Mål høyden fra gulv til tak cm.

Mål avstand fra vindu til vegg cm. Hvor langt kan gardinstangen gå.

Andre hensyn som må tas? Dusjer du på gulvet i dag? Gjør du det, må vi gå ut fra at du kan fortsette med det.

Toalett på gulv , se på type A. Viktige mål: Et toalett krever minimum cm . Mål fra midten av gardinstangen til ønskelig lengde under vinduet. Mål også bredden på vinduet. Princess ferdigsydde gardinhøyder og metervarer har en standard bredde på 1cm . Under innsetting av takvindu er det viktig å følge noen grunnleggende regler som sikrer vinduets riktige virkemåte. Etter at monteringsbeslaget er festet på begge sider til taksperrer og fløyen er montert, er det nødvendig å sjekke avstanden mellom fløyen og rammen – sprekken . Rør skal ha minimum cm. Det fins flere typer ildsteder på markedet som er godkjent for relativt korte avstander til brennbart materiale.

Dersom ildstedet kan fyres med dørene i åpen stilling, må det være plate foran ildstedet som beskrevet for gulvplater.

Categories: Uncategorized