UncategorizedAsbest plater

Asbest plater

Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger. Risikoen er større med halvharde enn med harde plater. En eternitvegg trenger ikke husmaling, slik f. Eternit har god flammebestandighet, da det inneholder asbest.

Etter hvert kom det frem at ved produksjon av og saging i eternit, ble det dannet helsefarlig støv. Dette er årsak til sykdommen asbestose , og er svært .

Det ble brukt til bremsesko og – klosser, pakninger i motorer og maskiner, rundt glødelegemer i komfyrplater og elektriske ovner, foruten til eternittplater som ble brukt til å kle hus me både på . Hvis det er mistanke om at det finnes asbest på arbeidsplassen må arbeidsgiver eller arbeidstaker stoppe arbeidet og ta kontakt med noen som har den nødvendige fagkompetansen. Ikke gjør et forsøk på å fjerne asbestholdig materiale selv. Det kan gi alvorlige helseskader. Den praktiske normen er at frie asbestfibre ikke skal forekomme inne i konsentrasjoner over 0fibre pr. Bare to til fire ukers eksponering for asbest kan gi uhelbredelig kreft, i følge dansk legevitenskap.

Asbest skal håndteres på en . En ny vitenskapelig artikkel, publisert i Ugeskrift for Læger viser at asbest kan gi uhelbredelig lungehinnekreft etter en langt kortere eksponering enn tidligere antatt. Viss du bruker ett munnbind og prøver å unngå å smadre platene er vel risikoen minimal vil jeg tru!

Har selv tatt ned eit slik tak , det gikk veldig greitt! Minuset er vel at det vlir regnet som spesial avfall og skal leggast på paller og pakkast inne og leverast . I mitt tidligere liv var jeg med på og demontere bølgete takplater i etternittplater ( utseende – alla galvanisert bølgeblikk plater ), flere ganger. Vi fuktet ikke, brukte ikke masker, eller beskyttelsesklær. Har også fjernet kledningsplater i etternitt.

Oppdaget asbest etter boligkjøp – regler, håndtering etc. Kan det være asbest innendørs? Invendig i gammel driftsbygning. Hus, hage og oppussing. Sannering av asbestplater ? Anbudstorget setter deg i kontakt med lokale leverandører.

Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser. Produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit med mer, forteller at platene kan inneholde asbest. I en del europeiske land som Danmark og Sveits ble produksjonen lagt om til asbestfrie plater , og varenavnet Eternitt ble videreført uten problemer. I Norge og Sverige derimot fikk ordet eternitt et så negativt stempel at senere produkter av fibersement har fått andre navn. Har kjøpt meg hus med asbestplater på av vegger.

Det er viktig å merke seg at asbest. Flere resultater fra forum. Bufret Lignende Disse stoffene vil i liten grad lekke ut under bruk, men kan slippe ut i miljøet ved produksjon eller hvis ikke produktet leveres til forsvarlig avfallsbehandling etter bruk.

I tillegg til verstingstoffene, kan man finne det allergifremkallende stoffet formaldehyd i enkelte av platene , og det kreftfremkallende stoffet asbest i noen av . Fordi asbest er et helseskadelig materiale, har bruk av eternitt vært forbudt i Norge i mange år. Hvis du har eternittplater på veggene som du ønsker å male, må du først undersøke hva slags plater du har. Jeg ville ikke kjøpt dette huset. Det må da være andre prospekter som er aktuelle for deg?

Jeg tror nok vi kan snakke en 250. Onkelen min har en låve med asbestplater på taket. Han fikk en pris på 209. Og det var noen år siden. Nå er onkelen min et rasshøl.

Categories: Uncategorized