UncategorizedArgumenterende tekst sosiale medier

Argumenterende tekst sosiale medier

Teksten finner du også på s. Intertekst Vg i kapitlet Å skrive en fagartikkel. Der er oppbygningen og arbeidsprosessen beskrevet. Argumenterende artikkel med sosiale medier som tema.

Refleksjonsnotat i samfunnsfag (kapittel VG1). Debattartikkel om sosiale medier.

Hvis jeg skal skrive en artikkel med en argumenterende tekst for og imot sosiale medier , hva burde jeg ha med da? Sosiale medier er vel facebook, twitter, blogging osv. Altså digitalkommunikasjon.

Oppgaven er en artikkel om sosiale medier som ser på avhengighet til disse mediene og konsekvenser av dette. Skriv: Artikkel om sosiale medier. Oppgave: Skriv en drøftende fagartikkel om fordelene og ulempene med å bruke sosiale medier.

Om du trenger litt inspirasjon til hva du kan skrive om, kan du se dette klippet om hvordan ungdom bruker slike sosiale medier : Hvordan bruker ungdom sosiale medier ? Oppgaver tilpasset: Norskfaget på yrkesfaglige programområder. ARGUMENTERENDE TEKST – ARTIKKEL.

Amerikanske studier viser at prosent logger seg på sosiale medier mer enn ti ganger per dag. Mer enn halvparten av unge logger seg på sosiale nettsted minst en . Forskere finner det motsatte. Skriv en argumenterende tekst der du bruker opplysninger fra en eller flere kilder. Ungdom og sosiale medier. I teksten skal du bruke tall og størrelser som du henter fra kilder du velger selv, husk å oppgi kildene.

Gå gjennom det dere har skrevet til nå og gi tilbakemelding – hva er bra med tekstene? Brukes retoriske virkemidler? Er teksten tilpasset mottaker og formål? Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er temaet sosiale medier.

Norskfaget legger rammer i forhold til teksttyper (artikkel) og grafisk utforming av tekster og presentasjoner. Målgruppe Norskfaget på yrkesfaglige programområder. Vi lever i et samfunn der sosiale medier er en like naturlig del av hverdagen som å spise frokost om morgenen.

Dagens ungdom lever i et samfunn der alle måles ut fra status på sosiale medier , prestasjoner i idrett og på skolen. Vi deler stadig vår lykke og prestasjon gjennom sosiale medier slik at alle kan se hvilket vellykket liv vi har, samtidig som vi har mulighet å gni det inn til våre venner og følgere. Tema: Bruk av mobiltelefon i skoletida: For, Mot.

Et godt hjelpemiddel, 2. Mobbing, bilder, sosiale medier. Kontakt med andre folk i friminuttet.

Usosialt, Kan bli stjålet, merkepress. I dette undervisningseksempelet skal elevene utvikle kunnskap om sosiale medier og reflektere over bruken av sosiale medier i dagens samfunn. Skriv en kort argumenterende tekst der du forsvarer eller kritiserer ungdommers bruk av sosiale medier.

Skriv en tekstmelding der du argumenterer for at du skal få slippe å være med i tantes 50-årsdag. Den skal feires samme dag som noen venner har invitert deg med på kino, og dagen før du skal ha en viktig prøve på .

Categories: Uncategorized