UncategorizedAreal av trapes kalkulator

Areal av trapes kalkulator

Et trapes er et parallellogram som har et par med parallelle sider. Parallelle sider kalles baser. Diagonalene splitter ikke hverandre, og de er heller ikke rettvinklede. Høyde er en rettvinklet avstand mellom to baser.

Her viser vi hvordan bokstaver brukes i generelle utregningsmåter i formler, mer bestemt i utregningen av arealet av et trapes. Areal av en trapes , gjør trapes område formel kalkulator du å finne et område av en trapes , av formler med lengden av base sider, høyde, midtlinjen, lengden på diagonalen og vinkelen mellom dem.

Online kalkulatoren til å beregne areal og omkrets av en trekant gitt koordinatene for toppunktene. En online geometri kalkulator for å beregne arealet av en trekant med sine formelen når to sider og vinkelen mellom dem er kjent (SAS tilfelle). Området, vinkler og diagonaler av en trapes er beregnet gitt sine sider.

Denne gratis app er en geometrisk kalkulator som kan beregne areal og volum. Området kalkulator : Du er i stand til å beregne arealet for de viktigste geometriske figurer. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Sfære, kule: volum og areal — nettbasert kalkulator , formel.

Firkant der to sider er parallelle. Volum og overflate av en .

For å forstå trekantens areal , er det viktig å forstå rektangelets areal. Er du usikker, bør du først gå til kapittelet Areal av rektangel. Formel for areal av trekant. Arealet av en trekant er halvparten av arealet til en firkant med samme grunnlinje og høyde: formel1.

Denne triangelkalkulatoren hjelper deg å finne gradene av vinklene eller lengdene av sidene dersom du bare har noen av verdiene og lurer på de andre. Dersom du vil regne ut omkrets av en trekant, firkant eller sirkel, er det flere måter du kan gå frem på. Et målband gir deg like rett svar som en formel. Vi hjelper deg med å finne volumet av prisme på en enkel måte ved hjelp av simple formler og eksempler på utregning. Råd og tips: Vær grundig med målene og dobbeltsjekk alle dine målinger.

Husk å alltid runde opp til nærmeste hele tall eller legg til 5-10. Oppmåling av ulike flater. Du finner også eksempel og formel på hvordan du regner det ut.

Grunnleggende geometri Areal og omkrets.

Categories: Uncategorized