UncategorizedAreal av trapes formel

Areal av trapes formel

Her viser vi hvordan bokstaver brukes i generelle utregningsmåter i formler , mer bestemt i utregningen av arealet av et trapes. Vi trekker en diagonal slik at vi får to trekanter. Nå kan vi finne arealet til trapeset. Arealet til hele trapeset er lik summen av arealene til to trekanter.

Den nede til høyre har.

Det får vi ved å legge de to lengdene sammen og ta halvparten av dette resultatet. Dette gjennomsnittet må vi gange med høyden for å få arealet. Det finner man ved å legge sammen de to lengdene, for så å dele resultatet av dette på to. Deretter må man gange gjennomsnittet med høyden for å få arealet.

Altså får vi følgende formel for arealet av et trapes. Se flere matematikkvideoer på videoklasserommet. Parallelle sider kalles baser.

Et trapes er et parallellogram som har et par med parallelle sider.

Diagonalene splitter ikke hverandre, og de er heller ikke rettvinklede. Høyde er en rettvinklet avstand mellom to baser. Fra , den frie encyklopedi. Trapes Areal av en trapes.

Hopp til: navigasjon, søk. Høyden i et trapes er den vinkelrette avstanden mellom de to parallelle sidene. Arealet av et trapes beregnes som produktet av høyden og middelverdien av de parallelle sidene: A . Hvis man har formelen for areal og omkrets for et trapes , og vi har allerede svaret på arealet og tallene for den nederste og øverste linjen. Hvordan finner vi da høyden i trapeset ? Ut fra denne kan du kjapt vise formelen for areal av trekant.

Da har du det du trenger for å bevise arealformelen for trapes. En metode er å dele trapeset opp i to trekanter (f.eks. trekke en linje fra D til B) og bruke at trapesarealet er summen av arealet til disse . Eksempler på illustrasjoner av formelen : lag en kopi av trapeset , vri denne kopien 1grader og plasser det i forlengelsen av det opprinnelige trapeset. Geometri – Areal og omkrets. Vei er lik fart ganger tid. Videoen ble ikke funnet.

Fart er lik vei delt på tid.

Tid er lik vei delt på fart. Det lille to-tallet viser at vi vet at vi har regnet ut et areal. I alle beregninger i forbindelse med geometriske figurer bruker vi formler.

Her er trekanten farget rø for å gjøre det tydeligere. Ved utregning av areal av en trekant tar man utgangspunkt i formelen. Learn how to use the formula to find area of.

For å forstå trekantens areal , er det viktig å forstå rektangelets areal. Er du usikker, bør du først gå til kapittelet Areal av rektangel. Formel for areal av trekant. Arealet av en trekant er halvparten av arealet til en firkant med samme grunnlinje og høyde: formel1. Volum er 3- dimensjoner.

And shepherds we shall be, for thee my Lord for thee, Power hath descended forth from thy han that our feet may swiftly carry out thy commanwe shall flow a river forth to thee, and teeming with . Hva er formelen for å finne ut en ukjent side i et trapes når man vet arealet ? Anonymous poster hash: d15e9.

Categories: Uncategorized