UncategorizedAreal av likebeint trekant

Areal av likebeint trekant

Du kan lage parallellogrammer fra to sider i en trekant ved å speile i den tredje siden. Parallellogrammer har areal grunnlinje ganger høyde: kutt parallellogrammet langs en høyde, og føy sammen igjen på den andre siden. Da har du et rektangel med lengde . En rombe består av to likebeinte trekanter.

Høyden deler den i to like rettvinklede trekanter.

En likesidet trekant er en trekant med alle sidene like lange og alle vinklene er grader. Dette er også en type likebeint trekant. På grunn av dens omfannende symmetri blir den også . En likebeint trekant er en trekant der to av sidene har samme lengde. Der de møtes er vinkelen (i toppen) er vinkelen grader.

Areal av likebeint trekant. Hvordan finner jeg høyden? Du har allerede lært at arealet av en trekant er gitt ved formelen.

Rapporter et annet bilde Rapporter det støtende bildet. G er skjæringspunktet mellom grunnlinjen og høyden. To trekanter er formlike hvis de har de samme vinklene. Disse sidene er det vi kaller beina i trekanten. Når du står med føttene et stykke fra.

Vi måler ved å sammenlikne med en måle-flate. Måler vi sidene i meter, er måle-flaten et kvadrat med . Formelen for arealet av en trekant kan man finne ved å sette sammen to kopier av trekanten til et parallellogram. Hvis vi da vet at arealet av et parallellogram er grunnlinjen x høyden, så må arealet av trekanten være halvparten av dette. Formelmessig: Altså: arealet av trekanten er lengden av ei grunnlinje . Vei er lik fart ganger tid.

Fart er lik vei delt på tid. Tid er lik vei delt på fart. Omgjøre minutter til del av time: min = (: 60) t = t . Ved utregning av areal av en trekant tar man utgangspunkt i formelen.

Dersom to av sidene er like lange kaller vi trekanten en likebeint trekant.

Figuren under viser hvorfor formelen for arealet er slik. En rettvinklet trekant består av to kateter og en hypotenus. Begge katetene vil alltid utgjøre vinkelbeina i den rette vinkelen. Hypotenusen vil alltid være den lengste siden i trekanten. Fagstoff: Den enkleste mangekanten er trekanten.

Nedenfor ser du noen spesielle trekanter. Du kan variere høyden i trekanten ved å trekke i punktet E. Undersøk hvordan arealet til trekanten varierer med høyden i trekanten. Finn ut når arealet er maksimalt.

Likesidet trekant er en trekant der alle sidene er like lange. Alle vinklene i en likesidet trekant er like store, hver av dem er 60°. I en trekant er hypotenusen tre ganger så lang som den korteste kateten. Den lengste kateten er m. Lag figur og finn lengdene av de ukjente sidene.

I en rettvinklet, likebeint trekant er hypotenusen cm.

Categories: Uncategorized