UncategorizedÅpen peis regler

Åpen peis regler

Fundament og murtykkelse. Murte peiser må stå på bærende murt eller støpt fundament minst REI A2-sd(A 60), se fig. Der murverket støter mot brennbart materiale, må det ha en tykkelse på minst 4mm fra ildrommet til treverket, se fig.

Detaljer: Publisert torsdag 14. Peis krever et eget skorsteinsløp på grunn av behovet for tilluft. Steng spjeldet når peisen.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS har ingen myndighet til å dispensere fra gjeldende regelverk. Kassettløsning, gir økt sikkerhet og økt varmeavgivelse. Har du en gammel gruepeis og ønsker bedre varmeavgivelse og økt sikkerhet under og etter fyring?

En åpen grue som ikke er i bruk kan ofte stjele varme fra rommet og har en vesentlig lavere virkningsgrad enn et lukket ildsted. Et sprakende bål i peis eller ovn er ikke bare en varmekilde hjemme og på hytta, men samtidig også en miljøfaktor. Det er i dag strenge regler for oppføring og endring av ildsteder.

Skal de styre hvordan hus jeg skal bygge? Det er ingen diskusjon, jeg SKAL ha peis OG åpen grue i mitt fremtidige hus. Jeg vil ikke ha et passivhus!

Noen som vet om disse reglene vil være absolutt? Du vet at det er sånne holdninger som . SAK– Saksbehandlingsforskriften TEK– Teknisk forskrift. Hjelpemiddel for vurdering . En murt åpen peis er mest for kosens skyl den gir ikke på langt nær samme varmeeffekt som en lukket.

Det er et mål hvor stor åpningsflate en åpen peis bør ha. Det vil si at dersom en ønsker en høy peis, må en kanskje bygge den smalere, og visa verca. En dyktig murer har tabeller for slikt. Så må en huske å bygge pipa høy nok i forhold til møne. Der er det også en del regler må følges.

Skrevet av Christel Eline Wigen Grøndahl. Dersom en fusker med noe av dette kan . Høsten byr på anledning til å kose seg innendørs med en bok foran peisen. Knitrende ved har gitt ro i sjela til nordmenn i århundreder.

En peis er ofte mye med enn bare en varmekilde. Der et eldre, bevaringsverdig ildsted er nødvendig av hensyn til interiøret i en kulturhistorisk, antikvarisk el- ler verneverdig bygning, kan man likevel ta i bruk slike ildsteder uten at det er behov for dispensasjon. Peiser og andre åpne ildsteder er ikke omfattet av kravet til utslippsbegrensning.

Samme om du skal ha åpen peis eller innsatspeis, må du vurdere vekten på den ferdige peisen.

Heldigvis er Leca også et lett materiale, så i mange tilfeller kan du mure peis uten å måtte forsterke gulvet. Du må søke om lov De nye byggeforskriftene har strenge regler for peisbygging og -montering. Lover og regler for installasjon av ildsteder.

Som ildsted menes frittstående vedovner, peis , peisinnsats , parafinbrenner hvor dagtank er montert i samme branncelle og kombinert ved-og parafinbrennere, åpent ildsted eller peisovn for lokal oppvarming samt gassbrennere som mates med flaske. Krav til maksimal brannbelastning for murte teglskor- steiner og murte peiser anses tilsvarende tilfredsstilt gjen- nom bestemmelser om avstand mellom murt overflate og brennbare materialer. To eller flere åpne ildsteder i samme boenhet . Du skal tross alt fyre opp et bål rett på stuegulvet og det er viktig at du holder deg til lover og regler.

Ser du etter en klassisk peis eller en ovn med et moderne, men tidløst design? Virkningsgrad er et mål i prosent på hvor stor del av brenselets energiinnhold som peisen eller ovnen kan avgi til rommet. Du kan sjekke om ildstedet får nok luft ved å fyre med dør eller vindu åpent , slik at det kommer mer luft inn i rommet. Go0ner: Men jeg kan jo ikke åpne ett vindu hver gang jeg skal fyre? Fyrer for kråkene da jo.

Problemløsningsguide for Go0ner: 1) Åpne vinduer for å få ut den røyken som allerede er i huset. Tenk etter hvor røyken kom fra. Eller kom det fra ilden inni selve ovnen ? Moderne, rentbrennende ildsteder er snille mot både lommeboka og miljøet.

Vi fraråder åpne peiser ved valg av nytt ildsted. Bytter du ut ditt gamle ildsted med et rentbrennende, kan du få et tilskudd fra Klima- og energifondet.

Categories: Uncategorized