UncategorizedAntall elektriske punkter nek 400

Antall elektriske punkter nek 400

Kravene kommer i tillegg til, eller endrer kravene i de øvrige delene av NEK400. Disse krav kommer i tillegg til generelt antall stikk. Elektriske installasjoner i boliger. De spesielle kravene i NEK 4-8-8gjelder for prosjektering, utførelse, verifikasjon og.

For å redusere faren for utkobling ved overbelastning, skal utstyr hvor utkobling kan medføre fare for liv og helse være forsynt med egen kurs.

Det er altså her antall stikkontakter per . Er man nødt å ha så mange uttak selv om man ikke har behov for elektrisk oppvarming og nesten all belysning er fast tilkoblet? Vi regnet ut hvor mange uttak vi tror vi kommer til å . Denne normen inneholder bl. Har prøvd å lete i NEK 4og montørhåndboken, men finner ingenting konkret om dette. Ny bolignorm for elektriske installasjoner i nye boliger: Slik skal el-anlegget ditt. I tillegg uttak ved TV, hjemmekino eller musikk- anlegg.

Minst to uttak pr meter fri vegg.

Oppnår større tillit hos boligkjøper, fordi behovet for nødvendige tilleggsinstallasjoner er eliminert. Tabell for minste antall uttak: uttak er en dobbel stikkontakt. Ett uttak for hvert elektrisk utstyr som har. Det skal i tillegg være uttak pr meter kjøkkenbenk.

I entre, gang og boder er kravet minst to uttak pr. For å sikre en funksjonell minstekvalitet, egnethet, og å hindre hjemmeulykker, fastsetter standarden minimum antall uttak i boligen. For vertikaler føringer til faste lampepunkter på vegg, legges føringen fra T og ned til lampepunkt på vegg. Formålet med NEK 4er å bidra til tilfredsstillende sikkerhet og funksjon for elektriske lavspenningsinstallasjoner ved prosjektering og utførelse, i tråd med anerkjent internasjonal og nasjonal praksis. Standarden inneholder også metode for sluttkontroll og periodisk verifikasjon av elektriske.

Liv Signe Navarsete, KrD. Raymond Myrhus, Mesterhus. Magnus Hellan BoBy Bergen. Per Ola Ulseth, Skanska. Gro Maren Mogsta DiBK. Kjell Kvarekvål, JM Norge.

NEK 4har fått selskap av ny norm for tilknytningspunkt, NEK 399.

Utkobling av en bryter beregnet på å gjøre en eller flere deler av elektrisk. En jordfeilbryter er definert som tilleggsbeskyttelse, se side 8 punkt 4og fjerner. VELEDNNG En dobbel stikkontakt . Les mer om krav til lading av elbil her.

Categories: Uncategorized