UncategorizedAmbivalent tilknytning voksne

Ambivalent tilknytning voksne

De siste årene har man påvist sammenhenger mellom ulike former for omsorgssvikt i oppveksten og senere psykiske lidelser. Langtidsundersøkelser indikerer sammenheng mellom usikker tilknytning i barndommen og personlighetsforstyrrelser hos ungdom og voksne. Samspillet med nære omsorgspersoner i oppveksten er av betydning for hvilken tilknytningsstil vi utvikler som voksne , og preges av i hvilken grad våre foreldre har evnet å være sensitive for våre signaler, følelsesmessig tilgjengelige for oss og stabile i sin omsorg.

Det mønsteret som dannes i barndommen tar barnet med seg inn i voksen alder, og preger hvordan den voksne er i sine kjærlighetsrelasjoner. Nærhet, tillit og forpliktelser er uproblematisk, og personer med trygg tilknytning er gode på å sette grenser og har ingen problemer med å være alene med seg . Han er også A-magasinets samlivsspaltist.

Har man for eksempel i utgangspunktet en engstelig tilknytningsform, men i voksen alder innleder et trygt forhold med mye omsorg og bekreftelse, kan de indre forestillingene man har utviklet i barndommen justeres. Et spedbarn som stort sett møter vennlige voksne som ser barnet og responderer forutsigbart på de signalene det sender, vil senere forvente dette også av andre. Mer overraskende er det kanskje at de med ambivalent tilknytningsstil også føler seg mindre forpliktet av parforholdet enn de med trygg tilknytning gjør. Det første mange tenker på ved tilknytning , er at barn kjenner nærhet og trygghet overfor de voksne rundt seg, som når et barn du er glad i sitter på fanget og lener seg. Der hvor det unngående barnet presser seg opp i sirkelen, har det ambivalente en tendens til å presse seg ne ved å late som at det trenger nærhet.

Her leser du om barna med en utrygg tilknytning , og hvilke grep du som voksen kan gjøre – enten du er forelder, ansatt i skole, barnehage, eller på annen måte. Det er gode muligheter for at du kan hjelpe barnet ditt fra en ambivalent til en trygg tilknytning , men det kan være nyttig å søke hjelp og støtte fra . Samtidig bidrar erfaringene man gjør senere i livet også til å forme vår tilknytningsstil som voksne.

Det pågående nervøse mønsteret( ambivalent ):. I parforholdet vil personer med svak unnvikende tilknytning være preget av en viss kjølig avstand til sin partner og de vil gjerne være for seg selv en stor del . Cirka prosent har en såkalt trygg tilknytning , men så er det de utrygge som enten har en avvisende tilknytning eller som er engstelige og følger etter og. Det finnes også en fjerde, mer sjelden variant som er forbeholdt dem med mer traumatiske opplevelser, som kan kalles forvirret eller ambivalent.

Hazan og Shavers kategorisering av voksen tilknytning. Basert på Ainsworth et al. Det ble funnet at distribusjon . Men også bidrag fra genetikken kan øke forståelsen av hva som fører til utvikling av en trygg eller utrygg tilknytning. I denne artikkelen presenterer jeg noen av de mest fremtredende forklaringsmodellene.

TILKNYTNING : Mary Ainsworth hevdet at småbarn i hovedsak har en av tre typer tilknytning til sine omsorgspersoner: trygg, engstelig ambivalent eller. Det utrygt ambivalente mønster hos den voksne i romantiske relationer. Denne kærlighedspartner vil have et stort behov for nærhed og andres selskab – og en lav grad af selvstændighed.

Der er tilsyneladende en overvægt af kvinder, der har dette mønster – selvom der selvfølgelig også findes mænd med . Har du dette tilknytningsmønster hungrer du efter intimitet og nærhe og derfor har du overdrevet fokus på dit parforhold. Du bliver stresset , utryg og ængstelige, hvis du fornemmer, at forholdet er truet. Men sjelelige og psykiske skader vi fikk i barndommen har vi en tendens til å bagatellisere, og vi ser ikke hvordan de former oss som voksne.

Funn fra spedbarnsforskning – Uilke tilknytningsmønstre: Trygg.

Omsorgspersonen som trygg. De fant tilnærmet like frekvenser av de tre voksne tilknytningsstilene som også ble funnet i barnetilknytning. Tilknytningsmønstre får andre, og ofte mer subtile, uttrykk hos voksne. I tillegg predikerte individuelle forskjeller i tilknytning ulike opplevelser i relasjoner til romantiske partnere. Eksempelvis beskrev de trygge individene relasjoner . Sådan et menneske vil, som de fleste andre, lede efter en partner, der spejler den første kærligheds relation: Relationen til den vigtige forælder.

Det er nemlig i den første kærligheds relation at vores hjerner former synapser, der danner skabelon for, hvordan vi elsker andre. Et av hovedtrekkene ved teorien er at kvaliteten på tidlig tilknytning påvirker barnets emosjonelle og sosiale utvikling i tillegg til framtidig relasjonsdannelse og psykisk . Barnet lærer voksnes forandring mellom avvisning og det å bli oversett til overdreven påtrenging i et forutsigbart mønster. Mestrer ved å fjerne seg ved første signal.

Hjelpeløse foresatte som er uten gode mentale modeller for tilknytning. Klengete, avvisende, aggressiv. Mentale modeller om relasjoner som .

Categories: Uncategorized