Alkoholgruppe 1 2 og 3

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) 8. Forventet omsetning av alkoholholdig drikk (gjelder kun for bevilling til én bestemt anledning). Du kan få bevilling for skjenking av alkoholhaldig drikk i. Definisjon av alkoholholdig drikk. I denne lov brukes alkoholholdig drikk som fellesbetegnelse på drikker som inneholder mer enn.

Groovy Stavanger AS, org. Tabell viser at samtidig som det totale antall salgssteder for alkoholgruppe har gått ned de siste. Alminnelig skjenkebevilling (puber, barer, restauranter). For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder.

Disse skal godkjennes av bevillingsmyndigheten. Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder dersom det vil virke urimelig blant annet av hensyn til skjenkestedets størrelse. Mathilde, Steinkjer, org nr.

Kongensgata 2 Steinkjer, for bevillingsperioden fram til 30. Salgsbevilling – drikk høyst 4. Vilkår for salg- og skjenkebevilling. Steder som krever bevilling ved skjenking.

Generelle vilkår for innvilgelse av kommunal salgsbevilling. Spesielle bestemmelser for AS Vinmonopolet. Krav til internkontroll. Alle skjenkesteder som skal servere alkohol må ha skjenkebevilling. Alkoholholdig drikk gruppe 2. Kommunen setter tak på antall faste skjenkebevillinger til 35.

For skjenking utendørs på . Det gis ikke skjenkebevilling til . Salg og skjenkebevillingsprøve, 400. I særlege høve kan skjenketida utvidast til kl. Skjenkebevilling, ambulerende bevilling.

KRAV TIL PERMANENTE SKJENKESTADER.