Alkohol kvote kalkulator

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger. Om tollkvotekalkulatoren. Reiselengde: Dette har betydning for beløpsgrensene, og om du kan kjøpe alkohol og sigaretter taxfritt.

Legg inn antall personer fra år, og om de vil bytte ut . Du kan ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol – og tobakk når du har vært i utlandet.

KvoteAppen er dessverre ikke utviklet for Windows-telefoner. Kvotekalkulator Med kalkulatoren kan du enkelt regne ut ulike kvotekombinasjoner. Kvittering i kvoteappen. Enkel fortolling: Hvis du vil ta med deg mer enn kvoten , kan du fortolle alkohol og tobakk direkte i appen. Alkohol og tobakk over kvoten Som reisande til Noreg kan du, i tillegg til den toll- og avgiftsfrie kvota, fortolle inntil liter øl eller vin, fire liter brennevin, 4sigarettar og 5gram tobakk eller . Hvor mye alkohol , snus og sigaretter er det lov å ta med seg fra utlandet.

Bytt tobakk med alkohol Den blåblå regjeringa la i mai fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.

En av sakene som fikk mest oppmerskomhet er . ALKOHOL – OG TOBAKKSKVOTE : Dette er standardkvoten for taxfree: liter brennevin, liter vin, 2sigaretter og liter øl. Er du i tvil, er det bare å sjekke hvor mange gram hver pakke veier, og finne fram kalkulatoren på mobilen. Totalen skal ligge innafor 2gram.

KVOTE : Det finnes en grense for hvor mye alkohol du kan ta med inn i Norge. Denne grensen kalles alkoholkvote , og gjelder bare dersom du har oppholdt deg mer enn et døgn i utlandet. Hvis du er gammel nok, kan du ta med deg en avgiftsfri alkohol – og tobakkskvote når du har vært i utlandet. Offentlig og kvalitetssikret. Du kan ikke ta med deg alkohol eller tobakksvarer, med mindre du kan dokumentere at varene er kjøpt avgiftsbelagt (ikke tax-free) i et EØS-land.

Den gir deg kvoten for én person, eller flere samlet, ut fra en rekke opplysninger du legger inn i kalkulatoren. Har du for eksempel kjøpt. Dersom du overskrider lovlig kvote vil du få vite hva forelegget blir. Alkohol med en alkoholprosent over prosent er forbudt å importere.

Bøtene blir regnet ut fra hvor mye mer enn den lovlige kvoten du tar inn. Du legger altså inn volumet ut over det har lov til å ta inn. Tar du inn liter brennevin, er dette liter mer enn kvoten tillater.

Da legger du inn liter. Dette er kvoten : For alkoholholdige drikkevarer har du i praksis tre valg, hvis du er over . Det er ikke alltid like enkelt å beregne hvor mye alkohol og tobakk du kan ta med deg hjem fra ferien. Nå har Tollvesenet kommet med en ny app som gjør utregningen lettere. Den nylanserte appen inneholder en kvotekalkulator som lar deg regne ut de ulike kvotekombinasjonene. Importkalkulator Du kan bruke denne kalkulatoren til å regne ut hvor mye du skal betale i toll og merverdiavgift for varer du bestiller fra utlandet.

Du kan som kjent ta med deg en avgiftsfri kvote med alkohol – og tobakk når. Med Dagbladets taxfree- kalkulator kan du enkelt regne ut hva du kan ha. Sjekk kvoten og fortoll ekstra alkohol og tobakk – helt enkelt.

Hvis du ønsker å ha med alkohol og tobakk ut over kvoten , kan du regne ut hva det koster å fortolle varene. Du kan fortolle til sammen liter øl og vin, liter sterkvin og brennevin, 5gram tobakk og 4sigaretter. Når du har fullført fortollingen, mottar du en . Taxfree- kvoter Sandefjord-Strømstad. Her finner du informasjon om hva du kan ta med deg av matvarer, alkohol og tobakk fra Sverige til Norge. Mangler: kalkulator Skal du motta noe fra utlandet?

Posten fortoller din sending direkte ved ankomst, dersom tolldokumentasjon finnes utenpå sendingen. Sendingen videresendes så snart som . Reisekvote gjøre det enkelt å velge mellom gyldige kvotekombinasjoner. Også, blir det mindre avgifter å betale om jeg bare kjøper flaske, siden dette er kvoten jeg kan ta med over grensa uten å betale noe?

Følgende varer kan innføres toll- og avgiftsfritt (taxfree) til Norge dersom en har vært ute av Norge i timer: Alkoholholdige drikker. Reisende som har fylt år kan innføre: Enten liter vin og alkoholholdige drikkevarer t. Husker du hvor mye alkohol du kan ta med deg når du kommer hjem fra reise? Få enkelt svar på spørsmålene — Hvor mye vin kan vi ta med?