Aktivt skogbruk

Tilbudet er myntet på skogeiere, skogsarbeidere og maskinførere. Brosjyren er gratis, 7xcm. Kursene er også aktuelle for andre grupper som benytter skogbruksredskaper, enten i sitt arbeid eller på fritiden.

Målet med kurset er å gjøre instruktører som er autorisert til å holde kurs i foryngelse, ungskogpleie og hogst, trygge på hensyn og vurderinger som må tas under praktisk arbeid i skogen. Kurset kan betales med vanlig bankkort ELLER Paypal ved å klikke på symbolet for Paypal. Tre kurs gjenstår før sommeren.

Ungskog- pleie Foryngelse. Kursa arrangerast lokalt, gjerne med innleidd kurshaldar (avhengig av type kurs). Eit landsdekkjande tilbod om skogbrukskurs. Skogbrukets Kursinstitutt.

Tilbodet er mynta på skogeigarar og skogsarbeidarar. Kursa er også aktuelle for andre grupper som nyttarskogbruksreiskap, anten i sitt arbeid eller på fritida. Dokumentene finner du ved å følge linkene til høyre.

Det settes opp kurs i tynning og virkesutnytting i løpet av høsten.

Kursene arrangeres av Vegårshei kommune for Aust-Agder regionen. Hvor kurset arrangeres avhenger av den . Eiendomsmarkedet i skogbruket har stått nærmest stille i mange år slik at den teknologiske utviklingen har løpt helt fra eiendomsstrukturen. Konvensjonelt skogbruk best. Halvparten av tømmeret fra skogen ender opp i produkter med lang levetid. Når dette tømmeret benyttes til å erstatte COintensive materialer, slik som stål og betong, fører det til reduserte COutslipp.

Disse utslippsreduksjonene kan i mange tilfeller være større enn når skog . ARENA SKOG – handler om fornyelse som grunnlag for økt vekst. Eit kurs for skogeigarar, skogsarbeidarar og skogsmakinførarar. Kursa er aktuelle og for andre grupper som nyttar skogbruksreidskapar, anten i arbeidet sitt eller på fritida. Kursa gjeng gjennom heile våren, og tek føre seg fleire tema innan skogbruk. Under tilknyttede dokumenter kan du finne meir informasjon og fullstendig kursoversikt.

Alternativt kan du gå inn på. Plantevern (grunnkurs) 20. Smart bruk av skogfond – 19. Aktivt skogbruk er en landsdekkende kursserie i skogbruk, myntet på skogeiere, skogsarbeidere og skogsmaskinførere.

Kursene gjennomføres desentralt, og ledes av instruktører lokalt.

Under årets Østerdalskonferanse var Grønn konkurransekraft det overordnede temaet. Kåre Gunnar Fløystad i Zero holdt et innlegg om aktivt skogbruk som en del av klimaløsningen. Et brennhett tema sett i lys av debatten rundt biodrivstoff satt opp mot karbonlagring i skog den siste uka.

Praktisk bruk av skogbruksplan – 14. Håkon Uleberg, Jonas Rosseland Nicolaysen, Olav Høgetveit og Tord Løyland. Kjell Arne Rosseland og Håvard Rosseland. Dei er i dei tryggaste hender . Stad: Åseral tradisjonssag. Det vert utedag fredag den 02.

Fra Ulefoss har han kort avstand til både sør-vestre deler av Busker. Et landsdekkende tilbud med skogbrukskurs.