Agasti holding utbytte

Aksjene i Agasti Holding ASA noteres eks. Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhande. Det er aldri noe nedsatt verdi av denne aksjen tilsvarende utbyttebeløpet.

Jeg lurer på om Gasti har fullmakt fra aksjeeierer til å . Oversikt over historisk utbytte for de fleste Norske aksjer og grunnfondsbevis notert på Oslo Børs.

Utbytte Hiddn Solutions. Artikkel av: Siri Knutsen Vosgraff. Aksjen i finanskonsernset Agasti handles fra og med i dag (10. desember) eksklusivt utbytte på kroner aksjen. Våre kunder har fått exit.

Handle aksjen Hiddn Solutions (HIDDN) på Millennium OSE. Hos Nordnet kan du handle aksjer fra krone. Dette innebærer at det utbetales NOK i utbytte per aksje den enkelte aksjonær i Agasti Holding ASA (under avvikling) eier per 19.

Gjennomføring av beslutning om utbytte er betinget av betaling for solgte eiendeler under . Generalforsamlingen gir styret i Agasti Holding ASA fullmakt til å utstede nye aksjer i. Selskapet eller Agasti). Ordrebok i Agasti Holding. Ant, Kjøperdybde, Bu Tilbu Selgerdybde, Ant. Utsteder, Hiddn Solutions ASA.

Informasjonspliktig, Informasjonspliktige opplysninger Lagringspliktig melding. Tittel, Agasti Holding ASA – Eks. HLNG, Högh LNG Holdings, 72. SIOFF, Siem Offshore, -57.

NO Nordic Semiconductor, 70. NAS, Norwegian Air Shuttle, 46. AGA, Agasti Holding , -46. Dividends are reinvested on ex- dates. ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA 19. Agasti har 1mill på bok.

ABG SUNDAL COLLIER HOLDING 26. De varsler dessuten ytterligere kostnadsreduksjoner( i Q3) og all gammel morro er ordnet opp i. Hold på aksjene Hjalmar og eventuelt andre, ikke la dere finte ut denne kommer til å gå. Vi har et mål om å utbetale prosent årlig utbytte , så det klarer vi, sier Pedersen.

Jeg har økt med ytterligere denne uken . Kommunikasjonsdirektør Tor Arne Olsen i Agasti Holding , selskapet som eier Obligo Investment Mangement, sier til NE nyheter at aksjonærer i Etatbygg Holding I og Etatbygg Holding II har anledning til å selge sine andeler i . Oskar Jarle Grimstad (Frp) hadde unnlatt å føre opp en aksjepost til millioner kroner i Agasti Holding ASA. Flere rolleblandinger Fire dager senere avslørte Dagbladet at flere.